Hartowanie ciała

Hartowanie  się jest  to  jedna  z  najbardziej  naturalnych  metod  zwiększenia  odporności  organizmu,  a  tym  samym  zapobiegania  schorzeniom.  Wykorzystuje  ono  w tym  celu naturalne  czynniki,  takie jak  piasek,  trawa, woda,  powietrze,  słońce,  kamienie.

Hartować  można  się na wiele  sposobów.  Oczywiście  nie  chcemy  nakłaniać  teraz  nikogo  do  zostania  morsem  (choć to  wcale  nie  najgłupsze wyjście) ale  przedstawimy  kilka  innych  propozycji.  Spacerować  bez obuwia  po mokrej  trawie,  wygrzewanie się na słońcu, chodzenie  po kamieniach,  nacieranie  wodą,  spanie  przy  otwartym  oknie.

Są to  działania,  które  nie  kosztują  nas prawie  żadnego  wysiłku, jednak  trzeba   je  umiejętnie  stosować.  Przy  hartowaniu  ważne  jest,  aby  zabiegi dobrane  były  stosownie  do  wieku,  masy  ciała,  czy  stanu  zdrowia.  W przeciwnym  razie,  może  przynieść  niepożądane  skutki,  np. osoba  cierpiąca  na schorzenia  reumatyczne,  brodząc  boso  po mokrej  trawie,  może  nabawić się tylko  niepotrzebnych  dolegliwości  bólowych. Zdrowi  ludzie,  także  powinni  uważać  z  hartowaniem.

Przede wszystkim  powinniśmy  do  zabiegów  przystępować  rozluźnieni i  odpowiednio  dobierać  ich  natężenie.  Tzn. na początku krótkie  seanse z  małym  nasileniem  czynników  zewnętrznych     typu  temperatura,  wiatr itp.  Potem  można  już  wydłużyć  czas  trwania  tych  zabiegów i  ich  intensywność.